Healthy Mind -Freelance & Praktijk 

Click here to edit subtitle

Healthy Mind stelt zich tot doel om alle patiënten te kunnen behandelen zonder onderscheid te maken op basis van de ziektekostenverzekeraar. 


U kunt in aanmerking komen voor een coulance regeling, 

mocht u niet een volledig dekkende verzekering hebben.

Vraag svp meer informatie hierover.


Informatie over niet gecontacteerde zorg:

De inkoopvoorwaarden van de ziektekostenverzekeraars zijn de laatste jaren zodanig aangescherpt, dat het schier onmogelijk is om aan al deze voorwaarden en daaraan gekoppelde beperkingen van zorgverlening te kunnen voldoen.

Eén van de voorwaarden van de ziektekostenverzekeraar om zorg in te kopen bij een zorgverlener is, dat tenminste 25% tot 35% van zijn patiëntenpopulatie een verzekering bij deze ziektekostenverzekering heeft moeten afsluiten.


Dit betekent dat een zorgverlener met maximaal 3 à 4 ziektekostenverzekeraars (meestal de marktleiders in de regio) een contract kan afsluiten, hetgeen leidt tot uitsluiting van zorg aan patiënten, die bij andere ziektekostenverzekeraars verzekerd zijn.

Healthy Mind kiest er daarom voor om onafhankelijk van contracten met ziektekostenverzekeraars aan alle patiënten zorg te verlenen. Dit betekent dat Health Mind zogenaamde "niet gecontracteerde zorg" verleendt. 


Hieronder vindt u nuttige informatie over  het meest patiëntvriendelijk ziektekostenverzekeraars die de "niet gecontracteerde" tweedelijnszorg in de specialistisch geestelijke gezondheidszorg (S-GGZ) binnen de basis pakket volledig vergoeden.


Bij het afsluiten van een nieuwe ziektekostenverzekering in de toekomst is het raadzaam om aandacht te besteden aan uw vrije keuze van zorg en behandelaar.

Indien u niet (aanvullend) verzekerd bent voor een behandeling bij een "niet gecontracteerde" zorgverlener en u uw behandeling niet volledig vergoed krijgt, bent u vooralsnog welkom om kontakt op te nemen met Healthy Mind om zich te informeren naar de mogelijkheden voor behandeling. 


De huidige drempels in vergoedingen van de zorg, mogen u niet beperken in het ontvangen van een door u gekozen behandeling, die uw leven drastisch kan verbeteren en een bijdrage kan leveren aan het verlagen van toekomstige gezondheidskosten en ziekteverzuim.

Healthy Mind is erop gericht om maximale zorgkwaliteit aan te bieden met oog op adequate diagnostiek, behandeling en lange termijn terugval preventie.


 


 ****


‘Vrije artsenkeuze in gevaar’.

Een aantal politieke partijen vreest dat de vrije artsenkeuze verdwijnt door een wijziging in de Zorgverzekeringswet die de minister voorstelt.

Minister Schippers wil artikel 13 van de Zorgverzekeringswet veranderen, zodat de verzekeraar voortaan zelf mag bepalen of en hoeveel hij betaalt als een verzekerde zich laat behandelen bij een zorgaanbieder waarmee geen contract is gesloten. Gevolg is dat mensen de rekening misschien wel helemaal zelf moeten betalen als de zorgverzekeraar geen contract met de aanbieder heeft..

Vergoeding psychologische hulp

De vergoeding van psychologische hulp verloopt via 2 wegen. Of de behandeling van psychologische problemen wordt vergoed via de basisverzekering van de zorgverzekering of via de AWBZ. Voor eerstelijns zorg moet u een eigen bijdrage betalen.

Vergoeding eerstelijnszorg


Eerstelijnszorg is zorg bij lichte psychische problemen. De behandeling van eerstelijnszorg wordt uitgevoerd door de huisarts, een algemeen maatschappelijk werker of een eerstelijnspsycholoog. De volgende vergoedingen voor eerstelijnszorg zijn vastgesteld:

 • Vanuit de basisverzekering worden de eerste 5 behandelingen vergoed. Een eigen bijdrage van € 20 per consult is verplicht.
 • Voor E-health, een internetbehandelingstraject, moet een eigen bijdrage van € 50 worden betaald.
Vergoeding tweedelijnszorg

Tweedelijnszorg is zorg voor complexe psychische problemen, zoals depressies, ADHD of een angststoornis. De behandeling van tweedelijnszorg wordt uitgevoerd door klinisch psychologen, psychiaters en psychotherapeuten. Tweedelijnsbehandelingen worden (vaak slechts gedeeltelijk) vergoed vanuit de basisverzekering.

Uit het basispakket is de behandeling van aanpassingsstoornissen verdwenen. Behandelingen van psychische stress bij belangrijke gebeurtenissen moeten zelf worden betaald. U kunt er ook voor kiezen om een aanvullende verzekering af te sluiten waarin de kosten voor behandelingen wel worden vergoed.
 

De onderstaande verzekeraars vergoeden 100%  de niet-gecontracteerde tweedelijns GGZ zorgveleners .

.De onderstaande verzekeraars bieden binnen de restitutiepolis een 100 %
vergoeding voor de niet gecontracteerde tweedelijns GGZ zorg
.


Vrije zorgkeuze?
.
Zelf kunnen kiezen waar u naartoe gaat voor zorg? In dit geval hebt u een zorgverzekering nodig die vrije zorgkeuze heeft. Dit is niet voor elke zorgverzekering het geval. Heeft uw zorgverzekering geen keuzevrijheid, dan kunt u  niet zomaar naar elke zorgverlener toe.Goedkope zorgverzekering met keuzevrijheid


Een top drie van de goedkoopste zorgverzekeringen met keuzevrijheid zijn:

 • OHRA – zorgverzekering €97,30 (incl. ZorgKiezer korting)
 • Ditzo – basisverzekering €98,50
 • Delta Lloyd – zorgverzekering restitutie €99,77 (incl. ZorgKiezer korting)


Deze zorgverzekeringen zijn met het verplichte eigen risico van 350 euro.

Indien u het eigen risico verhoogt wordt de maandelijkse premie lager. Het eigen risico gebruikt u voor zorg die valt in de basisverzekering.

Vrije zorgkeuze, restitutie, natura
.

De termen vrije zorgkeuze, restitutie en natura  worden vaak gebruikt bij zorgverzekeringen. Maar wat houdt het precies in? Het zijn verschillende soorten polissen die zorgverzekeringen aanbieden. Onderstaand leggen we uit wat het precies inhoud en wat de voor- en nadelen zijn van de verschillende polissen. 


Naturaverzekering .

Een verzekering zonder vrije zorgkeuze wordt een naturaverzekering genoemd. Hierbij kunt u alleen naar een zorgverlener gaan waarmee jouw zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten. Gaat u naar een andere zorgverlener dan betaalt u zo’n 20% tot 50% van de kosten zelf.

Restitutieverzekering (vrije zorgkeuze).

Een zorgverzekering met vrije zorgkeuze wordt een restitutieverzekering genoemd. U bent hierbij vrij om te kiezen waar u zorg afneemt. 

Voordat u een zorgverzekering afsluit kunt u alvast bekijken waar de verzekeraar een contract mee heeft afgesloten. Zo weet u in ieder geval zeker waar u terecht kunt en wat (volledig) wordt vergoed. Bij spoedeisende hulp kunt u altijd bij elk ziekenhuis terecht in Nederland.

Vind nu de goedkoopste zorgverzekering 2013


Zorgverzekering vergelijken

Zorgverzekeringen vergelijken, is eenvoudig. U krijgt alle producten van de voordeligste zorgverzekeraars in een overzicht. Zorgverzekeringen worden vergeleken op premie en dekking. Bespaar met de exclusieve kortingen via Overstappen.nl tot ruim € 100 per jaar. 

Elk jaar kunt u tot en met 31 december overstappen. Heeft u voor 31 december uw huidige zorgverzekering opgezegd dan heeft u nog heel januari de tijd om een nieuwe zorgverzekering te kiezen.

Aanvullende verzekering psychologische hulp

Zoals hierboven omschreven wordt een vergoeding voor eerstelijns psychologische hulp slechts gedeeltelijk door de basisverzekering gedekt. In veel gevallen moet er een eigen bijdrage worden betaald. Verwacht u gebruik te moeten maken van eerstelijnszorg en wilt u de kosten van een eigen bijdrage liever niet? Zorgverzekeraars bieden aanvullende verzekeringen aan die onder andere de eigen bijdrage vergoeden. Controleer wat voor u voordeliger is en kies de verzekering die het beste op uw situatie aansluit. 

Overstappen van zorgverzekeraar

U heeft tot 1 januari van het volgende jaar om uw huidige zorgverzekering op te zeggen. Vervolgens kunt u tot 1 februari overstappen naar de zorgverzekeraar die u de beste vergoeding voor psychologische hulp kan bieden. Wilt u overstappen naar een nieuwe zorgverzekeraar? Houdt u dan rekening met het volgende. Een nieuwe zorgverzekeraar heeft een acceptatieplicht voor de aanvraag van een basisverzekering. Dit houdt in dat een nieuwe aanvrager niet mag worden geweigerd. Deze acceptatieplicht geldt echter niet voor een aanvullende verzekering. Wij raden u aan om uw overstap op tijd te regelen, zodat u tijdig weet of uw aanvraag wordt geaccepteerd.

Zorgverzekeringen vergelijken
Wilt u overstappen naar een andere zorgverzekeraar? Of wilt u weten waar u beter uit bent?
Vergelijk via de zorgvergelijker alle mogelijke zorgverzekeringen van de Nederlandse zorgverzekeraars. U kunt in de vergelijker aangeven in welke mate u psychologische hulp wilt laten vergoeden. Als u alles naar uw wensen heeft ingevuld, krijgt u een overzicht van de zorgverzekeringen die het beste bij uw wensen aansluiten
Restitutieverzekering

Als u een restitutieverzekering heeft, kunt u uw zorgaanbieder zelf kiezen. Wel moet u eerst zelf de rekening betalen aan de zorgaanbieder. Na afloop declareert u de nota bij uw zorgverzekeraar en worden de kosten vergoed.

Met een restitutieverzekering kunt u dus ook naar zorgaanbieders gaan waarmee de zorgverzekeraar geen prijsafspraken heeft gemaakt. Hierdoor heeft de zorgverzekeraar minder invloed op de gedeclareerde kosten, waardoor de premie van de restitutiepolis vaak hoger ligt dan de premie van een naturaverzekering.

Voordelen restitutieverzekering

Een zorgverzekering met een resitutiepolis heeft de volgende voordelen:

 • U kunt zelf kiezen naar welke zorgaanbieder u gaat.
 • U krijgt in principe van alle zorgaanbieders de kosten vergoed.
 • U heeft een goed inzicht in de kosten van uw zorg.
Nadelen restitutieverzekering

Een zorgverzekering met een restitutiepolis heeft de volgende nadelen:

 • U betaalt meer dan voor een naturaverzekering.
 • U moet meestal de gemaakte kosten voorschieten en de rekening declareren bij de zorgverzekeraar.
 • De zorgverzekeraar heeft geen speciale afspraken gemaakt met zorgverleners over prijs, kwaliteit en service.
Rekening eerst zelf betalen

U betaalt met een restitutieverzekering meestal eerst de rekening zelf. Daarna declareert u het bedrag bij uw zorgverzekeraar die op basis van de originele rekening het geld terugstort. Soms maken de zorgverzekeraar en de zorgaanbieder wel de afspraak dat de zorgverzekeraar direct de rekening betaalt. In dat geval betaalt u de rekening niet eerst zelf.

Rekening indienen bij zorgverzekeraar

U bent niet verplicht om een rekening van de zorgaanbieder te declareren bij uw zorgverzekeraar. Dit betekent natuurlijk wel dat u de gemaakte kosten niet krijgt vergoed door uw zorgverzekeraar. Het voordeel hiervan is dat uw zorgverzekeraar de gemaakte kosten niet in mindering zal brengen op uw eigen risico.

Restitutieverzekering vergelijken

Wilt u weten wat de beste restitutieverzekering voor uw situatie is? Vergelijk alle zorgverzekeringen van Nederlandse zorgverzekeraars. U krijgt ze allemaal overzichtelijk op een rij, zodat u makkelijk uw keuze kunt maken. De overstap regelt u vervolgens snel, simpel en gratis bij Overstappen.nl.

Naturaverzekering .

Als u een naturaverzekering heeft, kunt u daarmee direct naar een zorgaanbieder (bijvoorbeeld apotheek of ziekenhuis) gaan. De zorgverzekeraar betaalt uw rekening. In de meeste gevallen geeft uw zorgverzekeraar aan naar welke zorgaanbieder u moet gaan.

U kunt naar alle zorgaanbieders gaan waarmee de zorgverzekeraar een contract heeft gesloten en onder bepaalde voorwaarden ook naar andere zorgaanbieders, dit wordt ook wel gecontracteerde zorg genoemd.

De premie van een naturapolis is meestal lager dan de premie van een restitutieverzekering, omdat uw verzekeraar vaak betere afspraken kan maken met gecontracteerde aanbieders.

De voordelen van een naturaverzekering

Een zorgverzekering met een naturapolis heeft de volgende voordelen:

 • U hoeft geen rekeningen te betalen of voor te schieten. De rekening gaat rechtstreeks naar de zorgverzekeraar.
 • U betaalt meestal minder dan voor een restitutiepolis.
 • U kunt rekenen op snellere of betere zorgverlening, omdat uw verzekeraar hierover aparte afspraken heeft gemaakt met de zorgaanbieders.
De nadelen van een naturaverzekering

Een zorgverzekering met een naturapolis heeft de volgende nadelen:

 • U kunt kiezen uit zorgaanbieders, waarmee uw verzekeraar een contract heeft gesloten. Vervolgens krijgt u de gemaakte kosten volledig vergoed.
 • U kunt ook naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder, maar mogelijk krijgt u dan niet de volledige kosten vergoed. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de door u gekozen zorgverzekering.
Naturaverzekering en zorgaanbieders

Om te weten te komen met welke zorgaanbieders uw zorgverzekering een contract heeft, raadpleegt u de polis van uw naturaverzekering. Voor meer informatie neemt u het beste contact op met uw zorgverzekeraar.

Declaratie

Van uw zorgverzekeraar krijgt u jaarlijks een pasje waarop uw persoonlijke gegevens en uw polisnummer zijn vermeld. Aan de hand van dit pasje weet de zorgaanbieder waar hij de kosten van uw medische behandeling kan declareren. Als dit bij de zorgverzekeraar is, krijgt u dus geen rekening thuis gestuurd. 

Naturaverzekering vergelijken

Wilt u weten wat de beste verzekering voor uw situatie is? Vergelijk alle zorgverzekeringen van Nederlandse zorgverzekeraars. U krijgt ze allemaal overzichtelijk op een rij, zodat u makkelijk uw keuze kunt maken. De overstap regelt u vervolgens snel, simpel en gratis bij Overstappen.nl.

GGZ zonder opname Wat is het?

Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) is gericht op psychische en psychosociale problemen die te complex zijn voor de eerstelijns psychologische hulp. Bijvoorbeeld omdat er sprake is van een aantal aandoeningen tegelijk. De hulpverlener is doorgaans een specialist, zoals een psychiater, psychotherapeut of klinisch psycholoog.

Specialistische GGZ zonder opname wil zeggen dat u uw hulpverlener regelmatig bezoekt voor uw behandeling, maar dat u thuis leeft en slaapt. De meeste aandoeningen kunnen zonder opname behandeld worden.

Sinds 2008 valt de geestelijke gezondheidszorg onder de Zorgverzekeringswet. Hierbij gaat het om de behandeling van psychische aandoeningen, met uitzondering van een verblijf langer dan 365 dagen in een psychiatrische kliniek.

Wat krijg ik vergoed in 2013?

U heeft recht op vergoeding van de kosten van:

 • psychotherapie waaronder psychoanalytische behandeling;
 • andere specialistische GGZ zonder opname;
 • verpleging, geneesmiddelen, hulp- en verbandmiddelen die bij de behandeling horen.
Heb ik een eigen risico?

U heeft voor de basisverzekering een wettelijk eigen risico van € 350,- of een door u gekozen hoger bedrag. De basisverzekering vergoedt de kosten van medische zorg boven dit eigen risico.

Heb ik een wettelijke eigen bijdrage?

Nee, u betaalt geen eigen bijdrage.

Waar kan ik terecht?

De voorwaarden om voor de zorg in aanmerking te komen, verschillen per situatie:

 • (Langdurige) psychoanalystische psychotherapie:
  U kunt terecht bij een psychiater, zenuwarts, psychotherapeut, klinisch psycholoog of instelling voor medisch specialistische zorg. Deze zorg is voorgeschreven door een psychiater, zenuwarts, psychotherapeut of klinisch psycholoog.
 • Andere specialistische GGZ zonder opname: 
  U kunt terecht bij een psychiater, zenuwarts of instelling voor medisch specialistische zorg. Deze zorg is voorgeschreven door een psychiater of zenuwarts.       

Vind een specialistische GGZ zonder opname bij u in de buurt. Deze vindt u onder de categorie ‘Psychologische/psychiatrische zorg’ met subcategorie ‘GGZ instellingen tweedelijns’.

Voor zorg en vergoeding heeft u een schriftelijk verwijzing nodig. Van de huisarts, arts verstandelijke gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde of een nader medisch specialist. Of van uw behandelend psychiater, psychotherapeut of klinisch psycholoog. Is er sprake van spoedeisende zorg? Dan heeft u geen schriftelijke verwijzing nodig. 

Jeugdigen (als bedoeld in de Wet op de jeugdzorg) kunnen op twee manieren recht hebben op vergoeding van kosten van specialistische GGZ met opname: als zij een indicatiebesluit hebben van een Bureau Jeugdzorg, of als zij een officiële verwijzing hebben van een arts of andere behandelaar.

Mag ik naar een andere zorgverlener?

U kunt terecht bij een zorgverlener die geen overeenkomst heeft gesloten met OHRA. Wij vergoeden dan maximaal het Nederlands wettelijk tarief. Is er geen Nederlands wettelijk tarief? Dan krijgt u maximaal het bedrag vergoed dat in Nederland marktconform is. Informatie over tarieven (PDF).

Heb ik vooraf toestemming van OHRA nodig?

Bij (langdurige) psychoanalystische psychotherapie heeft u vooraf toestemming van OHRA nodig. Bij andere specialistische GGZ zonder opname heeft u geen toestemming nodig.


Welke kosten vergoedt ONVZ? Polisvoorwaarden & dekkingsoverzicht ? .

In onze polisvoorwaarden vindt u welke voorwaarden gelden voor de basisverzekering en aanvullende zorgverzekeringen van ONVZ. Daarin leest u ook welke kosten wij vergoeden. Liever een beknopt overzicht? Bekijk dan het vergoedingsoverzicht.

Tarieven volgens afspraak

ONVZ heeft met de meeste zorgverleners tariefafspraken door middel van overeenkomsten. Hier worden in veel gevallen ook kwaliteitsafspraken gemaakt over de te leveren zorg.

Maximumtarieven

De overheid stelt voor een aantal zorgsoorten maximumtarieven vast.

Niet gecontracteerde zorg wordt door ONVZ vergoedt tot maximaal het door de overheid vastgestelde tarief. Meer informatie hierover staat op www.nza.nl.


Inhoud vergoeding

Aan gecontracteerde aanbieders van eerstelijnspsychologische zorg en specialistische GGZ-zorg vergoeden wij de zorg volgens de contractafspraken. Aan verzekerden en niet gecontracteerde zorgverleners vergoeden wij het wettelijke maximum tarief.


Prestatietarieven .
De wettelijk vastgestelde maximumvergoedingen voor specialistische GGZ vindt u op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit.


Marktconform tarief .
Als er geen maximumtarief is vastgesteld of als er geen overeenkomst is, dan geldt dat het in rekening gebrachte tarief marktconform moet zijn

Snel inzicht in onze vergoedingen

Wilt u weten of u de door u gegeven behandeling wordt vergoed?

In de vergoedingswijzer kunt u het vinden. Met daarbij extra informatie over de belangrijkste toestemmingsvereisten en eventueel noodzakelijke verwijzingen. De vergoedingswijzer geeft een samenvatting van de dekking van onze verzekering, de polisvoorwaarden bepalen de precieze omvang van de dekking.


Deel B Omvang Dekking ONVZ Vrije Keuze Basisverzekering 2013 .
Artikel 1 Restitutiebasis .

lid 1
De Basisverzekering biedt aanspraak op vergoeding van de kosten voor zorg en overige diensten als hierna omschreven. Daarbij zijn de bepalingen uit deel A-1 ook van toepassing. Binnen deze omschrijvingen bent u vrij in de keuze van zorgverlener.
Voor zorg in het buitenland geldt artikel 25.

IZZ vergoeding niet gecontracteerde GGZ


Specialistische GGZ

Psychiater /zenuwarts, klinisch psycholoog of psychotherapeut verbonden aan een ziekenhuis of psychiatrisch ziekenhuis: 100% van de geldende Wmg-tarieven 2012.

Vrijgevestigde psychiater / zenuwarts, klinisch psycholoog of psychotherapeut: 80% van de geldende Wmg-tarieven 2012.


GGZ-instelling : 100% van de geldende Wmg-tarieven 2012.


VVAA verzekering, vergoeding niet-klinische geestelijke gezondheidszorg. Vrije keuze in zorg! .

Aanspraak bestaat op vergoeding van de kosten van niet-klinische specialistische GGZ door
een GGZ-instelling, psychiater/zenuwarts, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog of
psychotherapeut. De zorgverzekeraar vergoedt de kosten van de behandeling en van de bij de
behandeling behorende verpleging, geneesmiddelen, hulpmiddelen en verbandmiddelen.

lid 3
De omvang van de zorg wordt begrensd door wat psychiaters/zenuwartsen en klinisch
psychologen als zorg plegen te bieden. Deze zorg omvat niet de eerstelijnspsychologische zorg
genoemd in artikel 23.

lid 4
1. Voor de psychiatrische ziekenhuisopname en de niet-klinische specialistische GGZ is een
gerichte verwijzing nodig door een huisarts, jeugdgezondheidszorgarts of medisch-specialist.
Dit geldt niet voor acute zorg.
2. Voor kinderen bedoeld in de Wet op de jeugdzorg is voor deze zorg een indicatiebesluit van
een bureau jeugdzorg nodig of een verwijzing van een arts of andere behandelaar genoemd
in artikel 10 
Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg als het zorg betreft als omschreven in artikel 9b lid 5 AWBZ.

lid 5 
Geen aanspraak bestaat op vergoeding van de kosten voor:
behandeling van aanpassingsstoornissen;
hulp bij werk- en relatieproblemen;
psycho-analyseVoordelen van de Ditzo Zorgverzekering
.

 • Laagste premie met vrije keuze
 • Hulp en advies van Persoonlijke Zorgcoach
 • Altijd inzicht in je zorgkosten
 • Mobiel declareren van je nota's
Vrije keuze in ziekenhuizen en specialisten Als je zorg nodig hebt, wil je niet afhankelijk zijn van afspraken tussen je zorgverzekeraar en zorgverleners. Daarom krijg je bij ons alle vrijheid om zelf een arts, specialist of ziekenhuis te kiezen.

 
 
Altijd inzicht in je zorgkosten Bij Ditzo krijg je direct toegang tot Mijn Ditzo. In Mijn Ditzo kun je 24/7 je zorgkosten inzien. Zo weet je altijd waar je aan toe bent.
 
 
Hulp en advies van Persoonlijke Zorgcoach Weten waar je het snelst de beste zorg krijgt? Vraag het onze Persoonlijke Zorgcoach. Die bemiddelt in wachttijden en kan je helpen met al je zorgvragen.
 
 
Mobiel declareren Declareren van je nota's kan half januari 2013 ook met je mobiele telefoon.We hebben een declaratie App voor je iPhone, iPad en Android- toestel.
 
 


Vergoedingen VGZ voor GGZ bij niet gecontacteerde zorgverleners .

Dyslexiezorg 80% van de gemiddelde gecontracteerde tarieven 2013, zoals
overeengekomen met de betreffende zorgaanbieders.
In bijlage 2 is een overzicht opgenomen van
de betreffende maximale vergoedingen.

Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)
Eerstelijnspsychologische zorg 80% van de gemiddelde gecontracteerde tarieven 2013, zoals
overeengekomen met de betreffende zorgaanbieders.
In bijlage 3 is een overzicht opgenomen van
de betreffende maximale vergoedingen.

Specialistische GGZ
Vrijgevestigde psychiater, klinisch psycholoog, psychotherapeut of GGZ-instelling:60% van de geldende Wmg-tarieven 2013

Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg 2013 Achmea.


Met de meeste zorgverleners heeft Achmea afspraken gemaakt. Dit houdt in dat zij direct bij hen declareren en u dus niets hoeft voor te schieten. Zorgverleners waarmee zij afspraken hebben gemaakt, vindt u in de Zorgzoeker

Bij een zorgverlener waarmee zij geen afspraken hebben gemaakt, betaalt u de nota eerst zelf. Deze nota kunt u bij Achmea declareren. U ontvangt dan over het algemeen een lagere vergoeding. Hoeveel u precies vergoed krijgt, leest u hieronder achter de desbetreffende zorgsoort.   Beter af restitutie polis .
Deze polis geeft u recht op een marktconforme vergoeding als u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener gaat.

Hiermee bent u volledig vrij om te kiezen naar welke zorginstelling u gaat, zolang de verleende zorg maar binnen de voorwaarden valt.

Kiest u voor een niet-gecontracteerde zorgverlener, dan schiet u de rekening eerst zelf voor, waarna u de nota bij ons kunt declareren. Afhankelijk van de verzekeringsvoorwaarden wordt de nota dan geheel of gedeeltelijk vergoed. Een aantal tarieven staan in het overzicht 'tarieven niet-gecontracteerde zorg 2013'.


Vergoeding GGZ zorg door UNIVE .


Vergoeding niet gecontracteerde specialistische GGZ
Een behandeling bij een niet gecontracteerde vrijgevestigde psychiater, klinisch psycholoog, psychotherapeut of GGZ-instelling wordt 60% vergoed van de geldende Wmg-tarieven 2013.


Artikel 24. Specialistische GGZ (restitutie/vrije zorgkeuze) .

Omschrijving
U hebt recht op 100% vergoeding van de kosten van geneeskundige (niet gecontracteerde) zorg zoals psychiaters en klinisch psychologen deze plegen te bieden, met inbegrip van de daarmee gepaard gaande geneesmiddelen, hulpmiddelen en verbandmiddelen. Onder deze zorg wordt verstaan diagnostiek en specialistische behandeling van complexe psychische aandoeningen/ stoornissen.


Menzis vergoeding bij niet gecontracteerde zogaanbieders .

Als u kiest voor een zorgaanbieder die geen overeenkomst met Menzis heeft gesloten, krijgt u
een gedeelte van de kosten vergoed. Als er een Nederlands wettelijk tarief geldt, krijgt u 60% van dat tarief vergoed. Als er geen
Nederlands wettelijk tarief geldt, krijgt u 60% van het bedrag dat in Nederland marktconform is.


AGIS vergoeding GGZ

Voor zwaardere psychische klachten, zoals angsten, depressies en verslaving, is er tweedelijnszorg. Een tweedelijns behandeling kan bestaan uit een wekelijks gesprek, dagbehandeling, medicijnen of opname in een geestelijke gezondheidszorginstelling. Bij lichte psychische problemen kunt u naar een eerstelijnspsycholoog.

Welke kosten zijn er voor u?
 • Het eigen risico is van toepassing. De eigen bijdrage voor psychische zorg tweedelijns is afgeschaft.
 • Als u naar een niet gecontracteerde zorgverlener gaat moet u er rekening mee houden dat een deel van de kosten niet wordt vergoed.
 • Bekijk de tarieven voor poliklinische behandeling en psychiatrische ziekenhuisopname.
Heeft u een verwijzing nodig?

U kunt zichzelf niet aanmelden, hiervoor heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts, bedrijfsarts, specialist ouderengeneeskunde, arts verstandelijk gehandicapten of arts voor de jeugdgezondheidszorg.

Waar kunt u naar toe?

U kunt terecht bij een vrijgevestigd psychiater, psychotherapeut, klinisch psycholoog of een ggz-instelling/ziekenhuis. U vindt een zorgverlener in de zorggids.

Welke behandelingen worden niet vergoed?
 • psychoanalyse
 • de kosten van behandeling van aanpassingsstoornissen
 • hulp bij werk- of relatieproblemen
Als u naar een zorgverlener gaat waar wij geen contract mee hebben gesloten, dan krijgt u niet altijd het volledige bedrag vergoed.
In de polisvoorwaarden en het vergoedingenoverzicht leest u wat dit betekent voor uw behandelingen.
Bekijk de tarieven van de niet gecontracteerde Interpolis zorg.

Wilt u naar een zorgaanbieder die geen contract met IZA heeft afgesloten? Houd er dan rekening mee dat u waarschijnlijk een deel van de nota zelf moet betalen. De kosten van zorg worden vergoed tot maximaal de tarieven zoals vermeld in de ‘Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders
IZA 2013’. Meer informatie vindt u in de verzekeringsvoorwaarden.

Specialistische GGZ
een vrijgevestigde psychiater/zenuwarts, klinisch psycholoog of psychotherapeut:  80% van de geldende Wmg-tarieven 2013.
GGZ-instelling: 60% van de geldende Wmg-tarieven 2013
Psychotherapie / psychiatrische hulp
.

Psychiatrische hulp of psychotherapieSpecialistische Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) is gericht op psychische en psychosociale problemen die te complex zijn voor de eerstelijns psychologische hulp. Bijvoorbeeld omdat er sprake is van een aantal aandoeningen tegelijk. De hulpverlener is doorgaans een specialist, zoals een psychiater, psychotherapeut of klinisch psycholoog.

Specialistische GGZ zonder opname wil zeggen dat u uw hulpverlener regelmatig bezoekt voor uw behandeling, maar dat u thuis leeft en slaapt. De meeste aandoeningen kunnen zonder opname behandeld worden. Soms kan het wel zijn dat u moet worden opgenomen.

Wat wordt vergoed?

U hebt recht op vergoeding van de kosten van:

 • psychotherapie waaronder psychoanalytische behandeling;

 • andere specialistische GGZ zonder opname;

 • verpleging, geneesmiddelen, hulp- en verbandmiddelen die bij de behandeling horen.

Basisverzekering Vergoeding
CZ Zorgbewustpolis
 • 100% bij gecontracteerde zorgverlener.

 • 50% marktconform (gebruikelijk) tarief in Nederland bij niet gecontracteerde zorgverlener.

CZ Zorg-op-maatpolis
 • 100% bij gecontracteerde zorgverlener.

 • 50% marktconform (gebruikelijk) tarief in Nederland bij niet gecontracteerde zorgverlener.

CZ Zorgkeuzepolis
 • 100% bij gecontracteerde zorgverlener.

 • 100% marktconform (gebruikelijk) tarief in Nederland bij niet gecontracteerde zorgverlener.

Aanvullende verzekering
Jongeren Geen vergoeding
Gezinnen Geen vergoeding
50+ Geen vergoeding
Basis Geen vergoeding
Plus Geen vergoeding
Top Geen vergoeding

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico?
Dan worden de kosten eerst uit het verplicht eigen risico en daarna uit uw vrijwillig eigen risico betaald. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

In 2013 is het verplicht eigen risico € 350,- per jaar.

Waar kunt u terecht?

U kiest zelf uw psychotherapeut of psychiatrische hulpinstelling. Zoek een psychotherapeut of psychiatrische hulpinstelling via de Zorgzoeker.

CZ maakt afspraken met zorgverleners en leveranciers over de kwaliteit van de zorg en over de tarieven. Kiest u voor zo’n gecontracteerde partij, dan vergoedt CZ de geleverde zorg voor 100%.


Kiest u voor een partij waarmee CZ geen afspraken heeft gemaakt (een niet gecontracteerde partij), dan heeft dit gevolgen voor wat u vergoed krijgt.

 • CZ Zorgbewustpolis: u krijgt maximaal 50% van het marktconforme tarief in Nederland vergoed.

 • CZ Zorg-op-maatpolis: u krijgt maximaal 50% van het marktconforme tarief in Nederland vergoed.

 • CZ Zorgkeuzepolis: u krijgt maximaal 100% van het marktconforme tarief in Nederland vergoed.

Wat moet u weten?

 • U hebt een verwijzing nodig van de huisarts, arts verstandelijke gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde, psychiater, psychotherapeut, klinisch psycholoog of een nader medisch specialist.

 • Is er sprake van spoedeisende zorg? Dan hebt u geen schriftelijke verwijzing nodig.

 • Als u gebruikmaakt van psychiatrische hulp of psychotherapie en u mist een afspraak of zegt deze niet op tijd af, dan moet u deze sessie zelf betalen.

 • Op uw nota staan kosten voor de behandeling zelf (directe tijd) maar ook voor kosten zoals voorbereiding, verslaglegging en intervisie (indirecte tijd).

scheidingslijn disclaimer vergoedingen

CZ spant zich in gegevens over vergoedingen en voorwaarden zo zorgvuldig mogelijk weer te geven op deze site.
Onze polisvoorwaarden en vergoedingsoverzichten bepalen uiteindelijk óf en voor welk bedrag u een vergoeding krijgt.
U vindt deze in het downloadblok aan de rechterzijde op deze pagina.Contracten tweedelijns zorg Delta Lloyd :
Met vrijgevestigde hulpverleners, psychiaters, klinisch (neuro)psychologen en psychotherapeuten die BIG-geregistreerd zijn. Elke vrijgevestigde zorgverlener die voldoet aan de kwaliteitseisen en de andere contractsvoorwaarden, kan een contract met ons sluiten. We hebben met veel tweedelijns instellingen een contract. Zo kan iedereen gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg in de buurt krijgen.

Selectieve contractering bij natura zorgverzekering.
De zorg die valt onder de Zorgverzekeringswet moeten wij vergoeden van de overheid. Maar voor deze zorg hoeven we niet alle zorgverleners een contract aan te bieden. De overheid heeft gezegd dat iedere verzekeraar zelf bepaalt wie deze zorg kan leveren. En waar deze zorg geleverd wordt. Delta Lloyd contracteert:


U kiest waar u de zorg haalt

U kiest zelf naar welke zorgverlener u gaat. Wij hebben met heel veel zorgverleners in de geestelijke gezondheidszorg een contract. De laatste tijd komen er steeds meer nieuwe instellingen bij. Die voldoen niet altijd aan onze eisen. Zij leveren niet altijd de zorg en de kwaliteit die wij voor onze verzekerden willen. Deze instellingen krijgen geen contract. Wilt u naar een instelling die geen contract met ons heeft? Dat kan ook. Het kan dan wel zijn dat wij de behandeling niet helemaal vergoeden. U moet dan een deel van de kosten van uw behandeling zelf betalen. In beide gevallen gelden de algemene voorwaarden van Delta Lloyd.

Tarieven natura zorgverzekering niet gecontracteerde zorg (artikel A.20.)
Als u naar een zorgverlener gaat met wie wij geen zorgovereenkomst hebben, dan vergoeden wij vanuit de zorg verzekering niet het gehele marktconforme tarief maar een deel daarvan. U kunt dat lezen in artikel A.20.2. van de verzekeringsvoorwaarden.
Het te vergoeden percentage is:
- 50% voor specialistische GGZ (artikel B.19.2.);
- 75% voor alle andere zorgsoorten.

Zorgverzekering restitutiepremie .
Tarieven (artikel A.20.)
Als u naar een zorgverlener gaat met wie wij geen zorg overeenkomst hebben, dan vergoeden wij vanuit de zorg verzekering 100% van het marktconforme tarief
voor alle zorgsoorten. U kunt dat lezen in artikel A.20.2. van de verzekeringsvoorwaarden.