Healthy Mind  -  MECK Veldhoven

Click here to edit subtitle

Met genoegen heten wij u van harte welkom in de praktijk voor
tweedelijnszorg psychiatrie  Healthy Mind MECK.

De praktijk is gevestigd op de prachtige locatie van het MECK, 
te Veldhoven, Provincialeweg 44, 5503 HG, met voldoende en kosteloze
parkeerruimte op het eigen terrein van het MECK.

Healthy Mind MECK behandelt alle thema's, die binnen de
tweedelijnspsychiatrische zorg vallen met uitzondering van acute
suïcidaliteit, patiënten met een verstandelijke beperking, psychotische
stoornissen, ernstige polydrugs en alcohol verslavingsproblematiek, ernstige
persoonlijkheidsproblematiek, ernstige lichamelijke co-morbiditeit waardoor
ADL afhankelijkheid, gevorderde dementie.

De leeftijdsgrens van patiënten ligt tussen 7 en 75 jaar.

Patiënten ouder dan 75 jaar kunnen, zolang zij niet binnen de
bovengenoemde exclusiecriteria vallen, in overleg ook verwezen worden.


Zorgpartners: 

Behandelcentrum Neurologie - MECK 

Neuropsychologische Praktijk Neurortho - MECK  

Psychologen Praktijk het OOG, Eindhoven

Van den Bosch en Kroes Psychologen, Oirschot

Praktijk voor Kinder- en Jeugdtherapie, Waalre

Psychologen Praktijk Best, Best

Lumens, Veldhoven

Autismepunt, Eindhoven

Het Mariaziekenhuis, Overpelt, Belgie, 
Afdelingen oncologie en psychologie

Het Medisch Laboratorium Diagnostiek voor U - MECK 

Het Medisch Expertise Centrum - MECK  


*****

 Healthy Mind biedt expertise op de volgende terreinen: 

AD(H)D en High Functioning Autisme bij volwassenen

AD(H)D en High Functioning Autisme bij kinderen vanaf 7 jaar

Leerproblemen, gedragsproblemen/ contactstoornis

(bij een gemiddeld en bovengemiddeld IQ)

Angststoornissen en (a)specifieke fobieën

Burnout problematiek

Dwangstoornissen

Eetstoornissen & Obesitas

Depressie & Overige Stemmingsstoornissen

Bipolaire Stoornis (licht tot matig)

Cognitieve Stoornissen (muv bevorderde dementie)

Psychotrauma

Relatie & Psyche

Seksuologie

Seksverslaving, internet verslaving

Enkelvoudige verslavingsproblematiek

Levensfase problematiek / Rouw verwerking met depressie

Slaapstoornissen

Somatiek en Psyche

Aanpassingsproblemen bij ouder worden (voor 50 plus)

Intercollegiaal consult psychomedicatie

Medische keuringen gericht op psychiatrische problematiek en/of comorbiditeit 

Dementie diagnostiek
(in samenwerking met collega neuroloog en neuropsycholoog)


******

Healthy Mind MECK kan snel en deskundig klinisch psychiatrisch diagnostiek
verrichten en staat voor een zorgvuldige en persoonlijke zorgaanbod.
Bij Healthy Mind gaat de psychiatrische zorg nauw samen met somatische
zorg. De patiënt staat centraal en deze wordt nauw betrokken bij alle
therapeutische fasen.

Patiënten treffen bij Healthy Mind MECK een plek waar ze zich begrepen en op
hun gemak voelen en waar hun zoektocht binnen de psychiatrie uit eindelijk
met een positief toekomstperspectief kan beëindigen.

Healthy Mind MECK  werkt waar nodig samen met zorgpartners in de regio. Per
geval zal gekeken worden welke aanvullende zorg een patiënt behoeft,
zodat de weg naar een spoedig herstel en stabilisatie op lange termijn zo
veel mogelijk gewaarborgd wordt.

De aanmelding van uw patiënt of medische keuringen aanmeldingen kunnen eenvoudig 
per email (bij voorkeur) of telefonisch/per fax.
U kunt Healthy Mind MECK per email bereiken op: [email protected],
of telefonisch/ via fax via de balie van het MECK Veldhoven van maandag
tot vrijdag tussen 9 uur – 12 uur en 13 - 16 uur:
Telefoon: 040 - 2306850
Fax: 040 - 2537922

Na uw aanmelding neemt Healthy Mind MECK contact met u op om de verwijzing
met u te bespreken. Na het wederzijds goed vinden, zal verdere
informatie met de toestemming van uw patiënt gevraagd worden en in
overleg met uw patiënt zal er een intake afspraak aangeboden worden.