Healthy Mind -Freelance & Praktijk 

Click here to edit subtitle

Met genoegen heten wij u van harte welkom in de praktijk voor
tweedelijnszorg psychiatrie S-GGZ Healthy Mind.

De praktijk is gevestigd op Richterpad 5 te Valkenswaard.

Healthy Mind behandelt alle thema's, die binnen de
tweedelijnspsychiatrische zorg vallen met uitzondering van acute
suïcidaliteit, patiënten met een verstandelijke beperking, psychotische
stoornissen, ernstige polydrugs en alcohol verslavingsproblematiek, ernstige
persoonlijkheidsproblematiek, ernstige lichamelijke co-morbiditeit waardoor
ADL afhankelijkheid, gevorderde dementie.

De leeftijdsgrens van patiënten ligt tussen 7 en 75 jaar.

Patiënten ouder dan 75 jaar kunnen, zolang zij niet binnen de
bovengenoemde exclusiecriteria vallen, in overleg ook verwezen worden.
*****

 Healthy Mind biedt expertise op de volgende terreinen: 

AD(H)D en High Functioning Autisme bij volwassenen

AD(H)D en High Functioning Autisme bij kinderen vanaf 7 jaar

Leerproblemen, gedragsproblemen/ contactstoornis

(bij een gemiddeld en bovengemiddeld IQ)

Angststoornissen en (a)specifieke fobieën

Burnout problematiek

Dwangstoornissen

Eetstoornissen & Obesitas

Depressie & Overige Stemmingsstoornissen

Bipolaire Stoornis (licht tot matig)

Cognitieve Stoornissen (muv bevorderde dementie)

Psychotrauma

Relatie & Psyche

Seksuologie

Seksverslaving, internet verslaving

Enkelvoudige verslavingsproblematiek

Levensfase problematiek / Rouw verwerking met depressie

Slaapstoornissen

Somatiek en Psyche

Aanpassingsproblemen bij ouder worden (voor 50 plus)

Intercollegiaal consult psychomedicatie


******

Healthy Mind kan snel en deskundig klinisch psychiatrisch diagnostiek
verrichten en staat voor een zorgvuldige en persoonlijke zorgaanbod.
Bij Healthy Mind gaat de psychiatrische zorg nauw samen met somatische
zorg. De patiënt staat centraal en deze wordt nauw betrokken bij alle
therapeutische fasen.

Patiënten treffen bij Healthy Mind een plek waar ze zich begrepen en op
hun gemak voelen en waar hun zoektocht binnen de psychiatrie uit eindelijk
met een positief toekomstperspectief kan beëindigen.

Healthy Mind  werkt waar nodig samen met zorgpartners in de regio. Per
geval zal gekeken worden welke aanvullende zorg een patiënt behoeft,
zodat de weg naar een spoedig herstel en stabilisatie op lange termijn zo
veel mogelijk gewaarborgd wordt.