Healthy Mind -Freelance & Praktijk 

Click here to edit subtitle

Aanmelding en meer informatie
per email: 

Mocht u telefonisch contact wensen, verzoeken wij u vriendelijk om uw contact gegevens (personalia en telefoonnummer) en hulpvraag te emailen en u wordt dan teruggebeld.
Graag, wordt u verzocht om de volgende gegevens per (beveiligde) email te melden:

Nieuwe patient(e):
voornaam, achternaam, geslacht, email adres, geboortedatum, adres, telefoonnummer (vaste en mobiel), huisarts gegevens, gegevens verzekeraar & polisnummer, BSN nummer, gegevens wijkapotheek, reden van aanmelding, hoe hebt u over Healthy Mind gehoord en wat heeft uw keuze bepaald om zich hierbij aan te melden.


Reeds bij Healthy Mind in behandeling:
 In dit geval is het doorgeven van uw achternaam, geboortedatum, telefoonnummer waarop u terug gebeld kunt worden en emailadres voldoende


Ter kennisgeving wordt uw aandacht gevraagd voor de volgende feiten :
Indien u verhinderd bent om een afspraak na te komen, wordt u verzocht om dit tijdig (minimaal 48 uur voorafgaand aan de afspraak) aan Healthy Mind per email op kantoor.valkenswaard@gmail.com bekend te maken. Er wordt dan een nieuwe face to face afspraak ingepland. Mocht deze afspraak later dan 7 dagen na de geannuleerde afspraak ingepland kunnen worden, dan zal een telefonisch consult aanbevolen worden op het tijdstip van de oorspronkelijke afspraak of later (op diezelfde dag), zodat de continuïteit van zorg gewaarborgd blijft.

Mocht het voorkomen dat u binnen 24 uur voorafgaand aan de afspraak, deze moet annuleren, is er in principe sprake van een no-show. Samen zullen wij dan met u proberen om deze afspraak door te laten gaan als een telefonisch consult. Dit om de continuïteit van uw zorg zoveel als mogelijk te waarborgen en te vermijden dat u de no-show zou moeten betalen.

Als een afspraak niet wordt nagekomen zonder elke vorm van afmelding, is dit een no-show die u persoonlijk in rekening zal worden gebracht conform de onderstaande richtlijnen van het ministerie van VWS:

No-Show afspraak zelf betalen:
Vanaf 1-1-2012 kan een zorgaanbieder in het geval een patiënt niet op zijn afspraak komt, de tijd die hij niet anders kan besteden niet meer registreren in de DBC-systematiek. Een aanbieder kan wel rechtstreeks de patiënt een rekening sturen voor de verloren tijd. Een zorgaanbieder dient hierover zijn patiënten van te voren te informeren. Zo kan een behandelaar bij aanvang van de behandeling duidelijk maken of en wanneer een niet nagekomen afspraak gedeclareerd wordt.